Reciclatge al sector HORECA

Campanya per la millora de la gestió de residus del Canal Horeca

El sector HORECA és un dels sectors comercials que genera més residus, és per aquest motiu que s’ha realitzat, durant 6 mesos, una campanya informativa sobre com separar correctament totes les fraccions de residus que es generen en aquest sector. Al mateix temps, mitjançant un webapp, es recullen les dades de més de 17.000 establiments dels 36 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana amb l’objectiu de conèixer l’estat de la recollida selectiva en el sector i proposar millores de futur que afavoreixin el compliment dels estàndards europeus amb relació als nivells de reciclatge a assolir.

Objectius: Informar sobre l’obligatorietat de separar correctament tots els residus i donar eines als establiments per assolir-ho.

Realitzar una diagnosi mitjançant un qüestionari sobre l’estat de la recollida selectiva de residus.