Política de privacitat

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Wakatobi CIRCULAR THINKING, S.L., (en endavant, "Wakatobi"), amb N.I.F. B-67609222 i domicili social en Carrer Pujades, 112 08005, Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a el Tom 47.315, Foli 25, Full 548.275, Inscripció 1.

L'informem que la titularitat del domini del nostre web www.wakatobi.eco (en endavant el "Lloc Web"), és de Wakatobi.L'accés i/o ús a la Web li atribueix la condició d'Usuari (des d'ara, "l'Usuari"), i implica l'acceptació, des d'aquest accés i / o ús, de la present Política de Privacitat.

L'Usuari podrà contactar amb Wakatobi a la següent adreça de correu electrònic: admin@wakatobi.eco

2.- Per què Wakatobi està legitimat per dur a terme el tractament de dades?

Wakatobi està legitimat per tractar les seves dades per poder dur a terme la prestació dels seus serveis, execució d'un contracte i manteniment d'una relació contractual.

Wakatobi es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús al servei (en endavant, el "Servei") que Wakatobi posa a disposició de l'Usuari interessat en els serveis i Continguts allotjats en el Lloc Web.

En aquest sentit, les bases de legitimació utilitzades per Wakatobi per al tractament de les dades dels Usuaris són:

• L'execució del contracte i manteniment d'una relació contractual.

• L'interès legítim.

• El consentiment dels Usuaris a el tractament de les seves dades personals.

Pel que fa a aquest últim, l'Usuari podrà retirar el consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: admin@wakatobi.eco, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

3.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de Wakatobi?

Les seves dades de caràcter personal demanades per Wakatobi podran ser utilitzats per a les següents finalitats:

• La prestació dels serveis oferts a través del Lloc

• L'enviament de comunicacions comercials i/o Newsletter de Wakatobi sobre els seus serveis mitjançant carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.

4.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris i dades de menors

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Wakatobi qualsevol modificació de les mateixes. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-Wakatobi el dret a excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.-Conservació de les dades

Wakatobi conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre l'Usuari no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, Wakatobi mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

6.- Drets de l'Usuari en relació amb les seves dades

L'Usuari té dret a:

• Accedir a les seves dades personals.

• Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes

• Sol·licitar la seva supressió.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

• Oposar-se a el tractament de les seves dades.

• Sol·licitar la seva portabilitat.

• No ser objecte de decisions individuals automatitzades.

• A més, l'Usuari podrà exercir el seu dret a l'oblit.

L'usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic admin@wakatobi.eco indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu D.N.I.

L'usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:

Wakatobi CIRCULAR THINKING S.L.

Pujades, 112

08005 Barcelona

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l'Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7.- Seguretat de les dades

La protecció de la privacitat i les dades personals dels Usuaris és molt important per a Wakatobi. Per tant, Wakatobi fa tot el que està en la seva mà per impedir que les seves dades s'utilitzin de forma inadequada, permetent l'accés als mateix únicament a personal autoritzat.

Wakatobi manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Wakatobi es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

En aquells serveis del web que necessitin registrar-se com usuari, s'haurà de triar una contrasenya. L'Usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que es realitzin en la sessió iniciada amb el seu nom i contrasenya.

L'Usuari es compromet a notificar a Wakatobi al més aviat l'ús no autoritzat del seu nom d'usuari i / o contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. Wakatobi no serà responsable pels danys o pèrdues que es puguin originar a causa de l'incompliment d'aquesta obligació per part de l'Usuari.

8.-Canvis

Wakatobi es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Política de privadesa per llegir la versió més recent de la mateixa.

No obstant això, qualsevol canvi que es produeixi en la present Política de Privacitat es comunicarà a l'Usuari.

9.- Links a pàgines web

La Plataforma d'Wakatobi podria contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers.

Wakatobi no pot fer-se responsable de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, pel que li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de Política de Privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de Wakatobi amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals.

Les condicions que ofereixen aquestes pàgines web poden no ser les mateixes que les que ofereix Wakatobi.

10.- Preguntes

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de privadesa o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb Wakatobi mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: admin@wakatobi.eco

11.- Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament d'aquests per part de Wakatobi, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Contacte

Escriu-nos. Ens encantarà acompanyar-te en aquest camí cap a la sostenibilitat

    On estem?

    Carrer del Dr. Trueta, 113

    08005, Barcelona

    935 85 12 06